Tamagawa Resolver TS2640N321E64
Resolver & Synchro
Tamagawa Resolver TS2640N321E64
Tamagawa Türkiye Tamagawa TS2640N321E64 Resolver hakkında. TS2640N321E64 code li ürün ler yüksek ısılar da ve uzun kablo mesafesi olan alanlarda kullanılabilmektedir. Parazit ten etkilenmesi minimumdur. Ürünler de mutlak posizyonlama yapılabilir. Tamagawa Resolver , absolute ya da incremental encoder’lerin aksine analog gerilim üretir . Resolver çıkışında ürettiği bu analog gerilimi dijital bilgi haline getirerek feedback olarak sürücülere iletirler. Resolver’ler servo motorlarda geri bildirim feedback olarak kullanılan bir ölçüm tekniği ve sistemidir. Servo motor uygulamalarında en güvenilir analog sinyal üreticileridir . Bu nedenle resolver ler bu başarısını 62 yıl öncesinden bugüne kadar daha çok ilk çıktığı dönemlerde askeri amaçlı kullanımları ve daha sonra dünyada endüstri ve sanayinin gelişmesiyle birlikte sivil teknolojilere uygulanmış ve günümüze de ileri teknoloji firmaların üretimleriyle çok daha çeşitli ve çok daha gelişmiş olarak marka ve model tipleriyle gelmişlerdir. resolverler güvenilirliğini
Diğer Resolver & Synchro Ürünleri